ÜRÜNLER
Mobil Uygulamalar

E-KEP Bordro

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (E-KAYITLI ELEKTRONİK POSTA)PARK - KEP e-Bordro Nedir?

PARK KEP e-Bordro uygulaması Windows tabanlı bilgisayarlarda çalışabilen, çalışanları farklı lokasyonlarda bulunan firmalarda, bordroların KEP aracılığıyla teslim edilmesini sağlayan bir masaüstü uygulamasıdır. Bordrolar PDF veya Excel formatında sisteme yüklenir ve her çalışan için ayrı ayrı imzalandıktan sonra KEP gönderisi içeriğinde PDF formatında alıcılara iletilir. Böylelikle bordroların KEP içeriğinde yasal geçerli olarak çalışanlara teslimi gerçekleştirilebilmektedir. Çalışanların alıcı KEP hesabına sahip olmaları, KEP e-Bordro iletilerini alabilmeleri için yeterli olmaktadır.

PARK - KEP e-Bordro ile;

Bordro gönderim ve çıktı maliyetleri %90’a kadar azalır,
Bordro hazırlama işlemlerini elektronik ortama taşıyarak İnsan Kaynakları ve Muhasebe personeline hız ve zaman kazandırır, Çalışanlara teslim edilmesi gereken bordro ve ücret-hesap pusulaları yasal geçerli olarak teslim edilir, Çalışanlarla kuruluşlar arasındaki kanuni ve hukuki temellerin korunmasına yardımcı olur.